Salon Tipi

Salon Tipi

Salon Tipi

VRF Sistemleri

  • Oteller, restoranlar, ofisler vb. yerlerde geniş uygulama alanına sahiptir
  • Üniteyi kapattıktan sonra, iç fan düşük hızda çalışmaya devam eder, böylece iç bileşenleri ve parçaları kurutarak küflerden önler ve kullanıcı için sağlıklı bir ortam oluşturur.